การวัดขนาดนาฬิกา

การวัดขนาดนาฬิกา

จากรูปตัวอย่าง aa X bb X cc

aa = ความสูงของนาฬิกา(วัดระยะถึงข้อต่อสายหรือหูตัวเรือน)

bb = ความกว้างของนาฬิกา(วัดระยะถึงเม็ดมะยม)

cc = ความหนาของนาฬิกา

 

สำหรับนาฬิกาCASIOทุกเรือน ขนาดสินค้าจริงจะเท่ากับรูปในเว็บ

แต่เนื่องจากขนาดจอแสดงผลแต่ละเครื่องขนาดใหญ่เล็กไม่เท่ากัน

อาจส่งผลให้ขนาดรูปใหญ่กว่าความเป็นจริงได้

เพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการทราบขนาดจริง

รบกวนตั้ง resolutionที่ 1280x800 , สั่งprint หรือ โทรสอบถามก็ได้ครับ


 

 

 
  
view